Nyetablering

 

Klip & Fræs tilbyder alt indenfor nyetablering.

Nyetablering af græsplæne:
 • Nedsprøjtning af arealet
 • Vi fræser jorden, optil 2 gange
 • Grubning af arealet, efter behov
 • vi køre med stennedlægningsfræser på arealet
 • Udplanering af jorden
 • Håndrivning, opsamling af rødder / sten affald
 • Såning af græs, med kvalitets græsfrø fra DLF, efter plænetype
 • Gødskning og kalkning af arealet, med kvalitetsprodukter fra Dlf
 • Vi kan tilbyde at lave jordanalyse, efterfølgende gødningsplan
 • Ved nysået græsplæne skal græsset klippes første gang, når det er 5-7cm langt.Dog må det aldrig klippes mere end 1/3 af græsmassens højde.
 • Forbehold: når man har bearbejdet jorden, kan der fremkomme synkeskader / skyllerender ved meget regn, det er ikke en klage til gartneren at han ikke har gjort sit arbejde godt nok, men en naturlig process der sker når man har bearbejdet jordarealer, da jorden er et levende materialer som konstant arbejder.
 • Få et flot tæt grøn plæne: plænegødning har ikke kun til opgave at få græsset til at gro. Den er også aktiv med til at bekæmpe ukrudt, fordi den øger græstætheden og styker rodnettet. Man får en tæt og slidstærk plæne, gødskning af plæne anbefales 2 x årligt. Ved tørkeperioder,kan man opleve at græsfrøene ikke spire, og man begynder at vande arealet. Men det er bedre at vente, og lade naturen klare det selv. Hvis jorden er tør, er græsfrøet nemlig så smart indrettet at det bare ligger i dvale og venter på bedre tider. Så når jorden er fugtighed og varmen er passende, vil frøene begynde at spire. Det vil kunne fremkomme ukrudt på arealet, men det forsvinder efter et par klipninger.
Nyetablering af rullegræsplæne:
 • Nedsprøjtning af arealet
 • Vi fræser jorden, optil 2 gange
 • Grubning af arealet, efter behov
 • Vi anvender stennedlægningsfræser på jordarealet
 • Udplanering af jorden
 • Håndrivning, opsamling af rødder / sten affald
 • Muldjord tilføres efter behov
 • Vi gøder og kalker arealet
 • Vi opvander jordarealet inden udlægning af rullegræsset
 • Vi vander udlagte baner løbende under arbejdsgangen
 • Udlægning af rullegræsset
 • Topdressing ved behov
 • Efter vanding opstartes, inden vi forlader projektplads
 • Vi informere om vejledning og vedligeholdelse pleje, af sin nye rullegræsplæne
 • Har man ikke selv vandings udstyr, kan det lejes af os
 • Forbehold: anvisning for vedligeholdelses pleje / vanding skal overholdes, en rullegræsplæne vil blive hurtigt grim, baner vil krympe hvis man ikke sørge for at det blive vandet, plænen vil kunne få store bare pletter, hvis den er anlagt i en varm periode.
 • Vanding af rullegræsset i etableringsfasen er helt afgørende for et vellykket resultat. Afhængig af vejr og vind vandes arealer 2-3 gange dagligt, indtil jorden er vandmættet. ca. 15-20 liter vand pr. m2. indenfor 2-4 uger groer græstørvene fast, og arealet kan behandles som en almindelig plæne. Det anbefales ikke at man færdes på rullegræsplænen de første 14 dage, eller så længe der vandes.
 • Husk!  for at have en flot grøn tæt plæne, år efter år, skal den vedligholdes, gødksning af arealet, anbefales 2 x årligt.
Nyetablering af plante bede:
Vi tilbyder alt indenfor for plante verden
 • Vi anvender kun A- klasse planter
 • Vi bruger løgplanter / blomstrefrø fra DLF, status er kongelig hofleverandør
 • Ved plantning af træer, tilbyder vi at montere opbinding sæt , vandings poser m.fl.
 • Vi udskifter jorden inden vi planter,jordartikler som er tilpasset plantesorten, for at sikre planternes trivsel
 • Vi vejleder vedr. vandingsplan, efterfølgende vedligeholdelse
 • Gro – garantien dækker kun hvis man har fulgt vejledningen for vedligeholdelsen af sin ny beplantning
 • Vi anbefaler at tilføje Champost artikler,som tilføjer næring til planterne, og samtidig har et ukrudt hæmmende produkt Jordforbedring, som kan anbefales fremfor barkflis, det er ECO labelt
• Andre ydelser:

• Vi tilbyder nyetablering af hegn,levende hegn, dyrehegn m.fl. palisade til bede, etablering af kant sten omkring plæner ect. udendørs inventar f.eks. flagstang
• Vi tilbyder nyetablering af belægnings arealer, ral, natursten, grustier m.fl.
• Vi tilbyder montering og opsætning af din nye indkøbte robotplæneklipper klipper
• Vi laver alt, så der er ingen begrænsninger for hvad vi vil tilbyde vores kunder