Vedligeholdelse

Vi tilbyder vedligeholdelse af grønne områder, belægninger, samt rengøring og vinduespudsning

 • Græsklipning
 • Buskrydning af arealer
 • Klipning af vejrabatter
 • Klipning af skråninger
 • Brakpusdning af store arealer
 • Mosfjernelse af plæne
 • Hækklipning
 • Nedklipning af hække
 • Klipning af læhegn
 • Lugning af bede
 • Rydning af have
 • Traktorfræsning
 • Havefræsning
 • Rensning af tagrender
 • Rengøringsservice & vinduespudsning
 • Sprøjtning / gasbrænding for ukrudt
 • Muldvarpebekæmpelse
 • Plante pleje / træ pleje
 • Gødskning & Kalkning af arealer
 • Champost Jordartikler til havebede, krukker, drivhuse
 • Beskæring
 • Topkapning
 • Træfældning af vanskelige træer
 • Med / uden klatring
 • Træfældning med lastbil
 • Kran – Vognmandskørsel
 • Stubfræsning / opgravning af rødder
 • Flishugning af grenaffald
 • Bortskaffelse af affald
 • Afhøvling / vedligeholdelse af grusveje / asfaltknus
 • Pæleboring, vi kan bore huller til pæle / opsætning af hegn